Портал XTV

Уеб Портал XTV е създаден за удобство на клиентите, закупили телевизионен План и не използващи телевизионни приемници или други устройства подържани от Услугата XTV GO. Поддържа всички съвременни браузери, като има възможност за гледане и слушане на телевизионни и радио програми, а също и за лични настройки и преглед на абонаментните планове, както и срока на действие на закупения план.